فر گردون،فر نانوایی،قر لواش، فر بربری،

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟