خدمات خرید و فروش دستگاه دست دوم گروه صنعتی ایران پخت

خدمات خرید و فروش دستگاه دست دوم گروه صنعتی ایران پخت دستگاه های مازاد مشتریان عزیز را از طریق ارتباط گیری از بازار یا اطلاعات مشتریانی که شاید دستگاه بلا استفاده شما ابزاری مناسب به دیگران باشد بازاریابی کرده و به قیمت مناسب به روز میفروشد. بعد از فروش محصول حق العمل کار دریافت می کند این روش هم مانع خواب سرمایه شما عزیزان می‌شود و مهم تر این که سبب بهبود و رونق کسب و کار دیگر عزیزان نیز می‌شود.اگر فروشنده دستگاه جای مناسبی جهت نگهداری دستگاه نداشته باشد یا اگر جاگیری دستگاه در فضای کار شما مشکل ایجاد می‌کند شرکت ایران پخت این امکان را برای فروشندگان مهیا کرده که دستگاه را در سالن مخصوص دپو دستگاه ها به صورت امانی تحویل گرفته و تا زمان فروش دستگاه دیگر مشکل نگهداری و فضا برای شما نخواهد داشت و حتی در صورت توافق طرفین شرکت ایران پخت این خدمات را می‌تواند ارائه کند که دستگاه مورد نظر را هم از نظر فنی و ظاهری بررسی و رفع عیب نماید. و این عمل در مدت بفروش رفتن دستگاه نیز موثر است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟